TIPS - Watervoorziening

Algemene informatie

De watervoorziening van TIPS en voor de wijk Garden House in Lusaka is niet stabiel en er is onvoldoende water beschikbaar. ZSF wil op korte termijn een nieuwe bron slaan op de locatie van TIPS, zodat er genoeg water is voor de sanitaire voorzieningen van de school en er tevens extra water beschikbaar komt voor de wijk Garden House in Lusaka.

Planning

ZSF is in overleg met TIPS en het installatiebedrijf (Wamztech) en wil dit project over de watervoorziening in de eerste helft van 2021 realiseren.

Financieel

De kosten zijn geraamd op € 2.800,-. Het geld voor dit project is bijeengebracht door Connie Landscaping uit Heelsum.

Foto's