TIPS - Aanpassingen schoolgebouw

Algemene informatie

In Zambia is er in de onderwijssector ruimte voor zowel de publieke als voor de private sector. De publieke scholen krijgen (officieel) directe steun van de regering op gebied van infrastructuur en mankracht om goed kwalitatief basisonderwijs te geven. De scholen die wij hebben bezocht hadden echter al maanden geen financiële ondersteuning van de overheid gehad. De (dure) private onderwijssector fungeert als een businessmodel waar verschillende lokale en internationale investeerders onderwijs aanbieden die aan de eisen van de overheid moeten en kunnen voldoen.

TIPS biedt peuter- en lager onderwijs aan in de omgeving van New Kanyama Township in Lusaka. Deze wijk in Lusaka groeit erg hard. Daarom is het zinvol om niet alleen de voorzieningen,maar ook de capaciteit van de school uit te breiden. Momenteel heeft TIPS leerlingen in 10 groepen, 3 peuter- en 7 basisschoolgroepen, met in totaal circa 150 kinderen. De school opereert als een entiteit met als doel budgettair zelfvoorzienend te zijn en draait op eigen kracht sinds januari 2019 als school voor kinderen in de leeftijd van peuter/kleuter en basisschool.
De missie van de TIPS is dat ze het best mogelijke onderwijs bieden dat toegankelijk en betaalbaar is juist voor kwetsbare kinderen.

Ondanks het feit dat de wijk New Kanyama Township in de hoofdstad ligt van Zambia, groeien in die omgeving veel kinderen op waarbij het krijgen van een goede kwaliteit onderwijs niet vanzelfsprekend is. De meeste kinderen zitten op deze school omdat het schoolgeld van deze school erg laag is. Ze komen uit kansarme gezinnen, die worstelen met de gevolgen van de ziekte AIDS/ HIV, één ouder gezinnen, kinderen die zelf het huishouden runnen of opgroeien bij de grootouders. Soms zijn het kinderen die vaak op straat zwerven.

TIPS is de school die de meest kwetsbare kinderen kwalitatief goed onderwijs wil geven, zodat zij hun huidige slechte situatie om kunnen turnen naar een betere toekomst. De school draagt zo bij aan de richtlijnen van de regering om het verschil in ongelijkheid aan te pakken en zodoende te bouwen aan een goed geschoolde bevolking die kan bijdragen aan een welvarend land.

Doelstelling

TIPS en ZSF willen verbeteringen aanbrengen aan het schoolgebouw. Door aanpassingen aan de infrastructuur en het vergroten van de klassen kan in de nieuwe situatie meer leerlingen beter onderwijs onder betere omstandigheden aangeboden worden. De school kan dan in de avond gebruikt worden voor volwassenenonderwijs. Het volwassenonderwijs zal er mede voor zorgen dat deze school zelfvoorzienend zal zijn en daardoor blijvend kan bijdragen aan kwalitatief goed onderwijs voor de kwetsbare kinderen en voor volwassenen in deze wijk van Lusaka.

Met de verbeterde omstandigheden kan in de toekomst worden voldaan aan de overheidseis van het maximaal aantal kinderen per klaslokaal. Het sanitair zal voldoen aan de nieuwe richtlijnen, waarbij ook wordt gedacht aan het stimuleren van het veelvuldig handen wassen om verspreiding van infectieziekten via de school te voorkomen.

Verder wil ZSF voor de school een eigen waterbron realiseren zodat er altijd voldoende water is. Bovendien wordt dan ook de wijk de mogelijkheid geboden om water te tappen bij de school, omdat het huidige tappunt voor de buurt te wensen overlaat.

Planning

We willen dit project over de aanpassing van het schoolgebouw starten zodra de fondsen hiervoor verworven zijn. Er is een concept projectplan geschreven dat gebruikt wordt ter motivatie van de financiële basis. Hiervoor wordt samengewerkt met het Bureau voor Internationale Samenwerking (BIS) in Tilburg.

De doorlooptijd van de (gefaseerde) verbouwing zal een periode van 4 tot 6 maanden omvatten afhankelijk van de fasering van het project. Tijdens het eerste gedeelte van de verbouwing kunnen de lessen nog doorgaan. Voor de opvolgende maanden zal er een alternatieve locatie worden gevonden om het onderwijs doorgang te laten vinden.

De start van de werkzaamheden hangt vooral af van het realiseren van de financiële middelen. De doelstelling is een start van het project in de tweede helft van 2021.

Financieel

De begroting wordt aangepast omdat nieuwbouw volgens het oorspronkelijke plan financieel niet haalbaar blijkt te zijn.

Controle en verslaglegging

Gedurende de voorbereiding en de bouw zal er een Projectteam Bouw in het leven geroepen worden. Dit team zal zijn samengesteld uit een vertegenwoordiger van het constructiebedrijf, een bestuurslid van ZSF en het aanspreekpunt van ZSF in Zambia. Het Projectteam zal op regelmatige wijze online met elkaar overleggen. Voor aanvang van de verbouwing zal een detailplanning gemaakt worden. Deze planning zal wekelijks worden gecontroleerd en eventueel aangepast, zodat tijdig corrigerende maatregelen kunnen worden genomen.

Er zal altijd een factuur overlegd worden om de kosten te verantwoorden. Bij een extra betaling zal steeds een fiat gegeven moeten worden door de financieel verantwoordelijke van de stichting ZSF.

Foto's