TIPS - Aanvullen meubilair

Algemene informatie

Op TIPS wordt lesgegeven in blokken. Maximaal kunnen nu in de drie lokalen circa 75 leerlingen tegelijk les krijgen. Voor deze leerlingen zijn onvoldoende geschikte tafels en stoelen beschikbaar.

Planning

We willen dit project voor meubilair starten zodra fondsen hiervoor binnen zijn.

Financieel

ZSF raamt de kosten op € 800,-.

Foto's