TIPS - COVID Interventieprogramma's 2020-2021

Algemene informatie

COVID-19 heeft ook geresulteerd in een lockdown in Zambia. Alle scholen werden tot nader order gesloten. Helaas leverde dit een vertraging op voor het achtste leerjaar. Dit betekende dat ze in december 2020 niet zouden kunnen deelnemen aan de eindtoetsen/tentamens.

Daarom hebben TIPS en ZSF samengewerkt om een speciaal leerprogramma op te zetten tijdens de COVID-19 lockdown, dat deels werd betaald door ZSF (75%) en deels door ouders (25%). In dit programma werken leerkrachten en ouders samen om de continuïteit van het leerjaar van hun kinderen te waarborgen.

Het programma bevat een schema dat voldoet aan de Zambiaanse nationale richtlijnen ter bestrijding van de COVID-pandemie zoals sociale afstand houden, handen wassen en te veel drukte vermijden en thuisblijven om onnodige bewegingen te voorkomen. Ouders en verzorgers kregen hierbij een rooster om de opdrachten van school op te halen en terug te brengen.

Resultaat

Het doel van dit programma was om te zorgen dat de kinderen uit groep 8 ondanks de COVID-19 pandemie toch hun eindtoetsen zouden kunnen halen. En dat is gelukt. In totaal hebben 13 van de 15 kinderen dit met succes volbracht.

Financieel

De uiteindelijke kosten van het eerste Covid project bedroegen € 2700,-

  1. Schoolgeld: € 700,-
  2. Leermateriaal: € 900,-
  3. COVID-19 materialen: € 1100,-

Foto's